asbest online 

Onafhankelijk en professioneel advies omtrent asbest en asbestsanering.Met respect voor ons leefmilieu”

A.A.B.Consultancy

wie zijn we

     A.A.B.Consultancy is een jonge en dynamische onderneming die z’n expertise en ervaring in de asbestsaneringsbranche ten dienste stelt van zijn klanten en ijvert voor correcte maar vooral veilige saneringsmethoden. Via onze website asbestonline.be kan je ons 24/7 bereiken en kan je terecht voor bijkomende informatie of advies met betrekking tot asbest of asbestsanering. Voor particulier, onderneming of overheidsinstelling staan wij steeds paraat om u bij te staan in deze vaak complexe materie. 

contacteer ons

Sloop- en asbestinventaris

Reeds lang een verplichting voor bedrijven, binnenkort ook voor particulieren !  
A.A.B.Consultancy werkt een overzichtelijk en duidelijk rapport uit dat tot stand komt na een grondige inspectie van het pand of terrein. Onze inventarissen zijn bijzonder handige werkdocumenten die voor alle betrokken partijen de nodige informatie verschaffen welke noodzakelijk is om de risico's bij toekomstige werken correct te kunnen inschatten en op een veilige manier de opdrachten te kunnen uitvoeren. Vanaf augustus 2018 is de nieuwe Tracimat regelgeving van kracht. Uiteraard zal A.A.B.Consultancy ook daar haar klanten op een correcte manier trachten te adviseren en assisteren om het best passende traject te kiezen en te zorgen dat de administratieve afhandeling daarvan correct gebeurd. Meer informatie ivm Tracimat regelgeving ? Onze dienstverlening stopt niet bij de opmaak van het wettelijk verplicht inventarisrapport, maar door onze expertise trachten we een meerwaarde te bieden en onze klanten ook praktische informatie en duidelijke veiligheidsvoorschriften mee te geven. contacteer ons vandaag nog voor bijkomende informatie en/of een prijsvoorstel. 

lees meer

Projectmanagement

Asbestsanering vraagt een zeer specifieke en vaak complexe uitvoering in combinatie met een minutieuze opvolging en controle. Dit is zeker geen overbodige luxe en kan zowel prijsmatig als naar veiligheid toe een enorm verschil betekenen voor de opdrachtgever. A.A.B.Consultancy biedt zijn expertise en ervaring binnen deze nichemarkt aan naar zowel professionele als particuliere klanten om hen bij te staan en op de meest geschikte manier te begeleiden bij hun kleine en/of grotere saneringsprojecten. Interesse om samen met ons te zorgen voor een correcte en veilige aanpak van uw project? contacteer ons vandaag nog voor een afspraak zodat we samen uw dossier kunnen analyseren en daarna de beste oplossing voor uw project kunnen aanbieden. 

lees meer

Opleidingen

     A.A.B.Consultancy streeft ernaar om zoveel mogelijk werknemers, vooral uit de bouwsector, bewust te maken van de risico’s bij het werken met asbest. Vaak worden, al dan niet onbewust, enorme gezondheidsrisico’s genomen of worden andere mensen of het leefmilieu in gevaar gebracht. In onze opleidingen trachten we ook zoveel mogelijk praktische cases aan te halen en samen met de cursisten te zoeken naar de meest geschikte oplossingen voor elk van de mogelijke situaties waarin ze terecht kunnen komen bij de uitoefening van hun dagdagelijkse opdrachten. Tevens kunnen we u een op maat geschreven pakket aanbieden, al naargelang de specifieke noden. Interesse in onze opleidingsmogelijkheden? contacteer ons vandaag nog.

lees meer

4 pijlers van aab - consultancy

voor al je asbest problemen zit je goed bij ons

expertise en ervaring

Meer dan 10 jaar ervaring in asbestsanering stellen we ter beschikking van onze klanten om hen een perfecte match te kunnen aanbieden voor hun specifiek probleem. Onze expertise op vlak van regelgeving in de verschillende regio’s garandeert onze klanten ook steeds een juiste aanpak en een vlotte afhandeling van hun dossier. Werken met gevaarlijke producten (asbestvezel) kan ook op een veilige manier, mits uiteraard een juiste en doordachte aanpak.

stiptheid en correctheid

Asbest en asbestsanering laten weinig ruimte tot interpretatie… Stiptheid en correctheid zijn dus hier zeker op zijn plaats. Niet alleen naar het operationele aspect toe, waar er in feite nultolerantie bestaat, maar ook naar de opbouw van het administratief dossier, de meldingen naar de inspectiediensten, de afspraken en samenwerking met de erkende saneerders, communicatie naar derden, facturatie, afleveren van attesten, alles dient stipt en correct te gebeuren. A.A.B.Consultancy / Asbestonline tracht zich hierin alvast op een positieve manier te onderscheiden.

onafhankelijkheid

A.A.B.Consultancy / Asbestonline maakt er een punt van om ‘voor zijn klanten’ steeds de beste oplossing aan te bieden. Wij zijn niet gebonden aan één of meerdere asbestsaneerder en kunnen dus in alle objectiviteit handelen en ageren. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse factoren zoals prijs, kwaliteit, locatie, timing, mogelijkheden, enz. Een correcte prijs, topkwaliteit dienstverlening en absolute veiligheid zijn alvast onze minimum eisen bij elke opdracht welke we toewijzen.  

flexibiliteit

Alle werken veroorzaken enige hinder voor de bewoners of gebruikers van een pand. Wij trachten deze hinder bij saneringswerken of inventarisaties alvast zoveel mogelijk te beperken tot een minimum en zullen ons graag aanpassen naar de wensen en behoeften van de klant wat betreft bijvoorbeeld het tijdstip waarop we aan de slag gaan of in welke periode de opdracht wordt voorzien. Ook bij al onze opleidingen trachten we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze klant en trachten we bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden die specifiek op maat zijn uitgewerkt (per sector/beroepscategorie) of welke op locatie (bij klant) kunnen worden gegeven.

neem contact op

Tracimat

 
-sloopopvolgingsplan, conformiteitsattest, controleverslag
-vanaf augustus 2018
-traceringssysteem bouwafval
-bouwheer, aannemer, architect, breker, sloper
-correcte uitvoering = prijsvoordeel

>> A.A.B.Consultancy, erkend Tracimat deskundige, zal zijn klanten graag verder adviseren en assisteren