Erkend Asbest En Tracimat Deskundige
  • 24u Op 7 Service
  • Snel Bij Noodgevallen
  • 0476 54 02 43
  • Vraag Vrijblijvend Advies

Tracimat

Wie/wat is Tracimat?

Tracimat vzw is sinds 24/8/2017 actief als erkende sloopbeheerorganisatie en is een initiatief van VCB (Vlaamse Confederatie Bouw), FPRG (Federatie van Producenten van Recycling Granulaten), CASO (Confederatie van Aannemers van Sloop en Ontmantelingswerken) en ORI (Organisatie van Raadgevende Ingenieurs en consultancy bedrijven).

Waarom hiervoor kiezen?

Vanaf 24/8/2018 moeten brekers een onderscheid maken tussen puin met een hoog-en laagmilieurisicoprofiel (HMRP of LMRP). Selectief gesloopt puin met een Tracimat attest op zak, krijgt de stempel LMRP en kan goedkoper verwerkt worden dan HMRP. Hierdoor vermijd je dus meerkosten bij sloopwerken. We zetten ook in op zuiverder afvalstromen geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Bovendien leidt een goedwerkende traceringssysteem tot gerichtere controles waar zich effectief problemen voordoen. Met Tracimat neemt de bouwsector alvast het voortouw in een doeltreffend asbest – en afvalbeleid.

Tracimat

Twijfel niet meer en contacteer ons nu!

Tracimat

Wat doet Tracimat precies?

Tracimat houdt toezicht op het verloop van de selectieve sloop en afbraakwerken. Dit houdt ondermeer in:

– identificatie van materialen die zullen vrijkomen bij sloop
– controle op de selectieve sloop
– tracering van de gesloopte materialen

Hierdoor worden de milieurisico’s bij sloop en afbraakwerken beperkt en worden gevaarlijke afvalstoffen (zoals bv asbest) correct en veilig verwijderd. Tracimat verricht de nodige controles op cruciale momenten in het ketensysteem en levert documenten af die de kwaliteit waarborgen, indien het traceerbaarheidssysteem zorgvuldig wordt toegepast.

Wat kan dit voor u betekenen?

Als Bouwheer:

Plant u sloop en /of afbraakwerken ? Bent u op zoek naar het meest gunstige tarief om het puin te laten verwerken? Wilt u de risico’s op onvoorziene kosten bij sloop en afbraak zo beperkt mogelijk houden ? Laat dan een “sloopopvolgingsplan” opmaken door een “erkende Tracimat deskundige”. Met een “conformiteitsverklaring” op zak bent u zeker van een betrouwbaar sloopopvolgingsplan. De aannemer heeft dit conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig om in het Tracimat systeem in te stappen en zo zijn puin als LMRP (laag milieu risico profiel) te kunnen aanbieden bij de breker. Als de werken afgerond zijn, ontvangt u een “sloopattest”. Het attesteert de selectieve sloop en biedt u garanties dat de afvalstoffen op een correcte manier werden verwerkt.

Als Aannemer/Sloper:

Wenst u bij de uitvoering van selectieve sloopwerken te vertrekken vanuit een goeie basis ? Wenst u het vrijgekomen puin als LMRP te kunnen aanbieden bij de breekinstallatie ? Vraag bij de opdrachtgever het conformverklaard sloopopvolgingsplan op. Sluit u als aannemer aan bij Tracimat en vraag voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin een “verwerkingstoelating” aan. Nadat het traceerbaarheidssysteem correct werd doorlopen ontvangt u een “sloopattest”.

Als Breker:

Wenst u aangevoerd puin, dat de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat correct heeft doorlopen, te aanvaarden als LMRP ? Wenst u meer garanties omtrent de kwaliteit van het aangeleverde puin ? Sluit u aan bij Tracimat. Zo kan u puin als LMRP aanvaarden. Tracimat levert een verwerkingstoelating af voor dergelijk puin. U hoeft enkel via een ontvangstbevestiging de ontvangst aan Tracimat te melden.

 “A.A.B .Consultancy is overtuigd van de meerwaarde die dergelijk systeem kan bieden en was als één van de eerste bedrijven erkend als deskundige. We zullen u dan ook graag op een professionele manier adviseren en informeren omtrent de voordelen die dit systeem ook voor uw project kan betekenen."

De Voordeligste Keuze

Wilt u zekerheid, kwaliteit en niet te veel betalen. Contacteer ons dan nu, 24u op 7.
0476 54 02 43 Of
Contact Nu