A.A.B.Consultancy

Historiek

A.A.B.Consultancy is opgericht in 2012 als onafhankelijk advies en consultancy bureau. Rudi Boels was de initiatiefnemer / oprichter en had voordien reeds meer dan 20 jaar ervaring in diverse strategische functies zoals Logistiek Manager EDC van een Japans chemisch concern, als Quality Assurance Manager voor één van de grootste cosmetische bedrijven en ook als Site Manager van een door Fod Waso erkend asbestsaneerder. Vanuit deze posities was hij voortdurend begaan met de veiligheid van de medewerkers, zocht hij voortdurend naar betere werkmethodes en was hij vooral iemand die zich inzette om steeds weer een zeer hoog kwaliteitsniveau na te streven en de klanten continu tevreden te blijven stellen met de beste service. Onze basiswaardes zijn dan ook nog steeds : VEILIGHEID, KWALITEIT en SERVICE.
  • Veiligheid voor onze klanten (en hun werknemers), voor onszelf (bij de diverse opdrachten die we uitvoeren op het terrein) en voor het milieu (asbest is een bijzonder milieu belastende materie).
  • Kwaliteit trachten we te leveren door de aan ons toevertrouwde projecten op een feilloze manier uit te (laten) voeren, door een strikte planning op te stellen en vooral ook na te komen, een correcte prijszetting voor de uitvoering van diverse projecten en natuurlijk ook door het afleveren van een foutloze administratie en rapportering. Sinds 2012 hebben we voortdurend getracht om het kwaliteitsniveau nog verder op te trekken door te blijven zoeken naar meer efficiëntie en automatisatie in onze procedures en werkwijzen.
  • Service leveren naar onze klanten is uiteraard ook een zeer belangrijke pijler, we trachten dit te doen door onze reeds opgedane kennis en expertise in asbest en asbestsanering ten dienste te stellen van al onze klanten. Daarnaast proberen we om zo flexibel mogelijk op te treden en om 24/7 bereikbaar te zijn voor onze klanten.
  • Een aanzienlijke toename van het aantal opdrachten en werkvolume in de afgelopen jaren noodzaakten tot uitbreiding Sinds vorig jaar is ook Elly Michielsen mee aan boord en zal zij zich als mede zaakvoerder bezighouden met een uitgebreid takenpakket. Zij genoot diverse specifieke en intensieve opleidingen. Daarnaast inspecteerde en analyseerde ze, onder het waakzame oog van ervaren mensen, reeds talrijke saneringsprojecten zodat ook zij deze materie voldoende onder de knie kreeg. Ze zal bij A.A.B.Consultancy onder meer zorgen voor de administratieve en operationele ondersteuning en alle nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Tracimat wetgeving, op de voet volgen en mee implementeren in onze bestaande rapporten en procedures. Ook bij het uitwerken van onze asbest opleidingen speelt zij een voorname rol.