Erkend Asbest En Tracimat Deskundige
  • 24u Op 7 Service
  • Snel Bij Noodgevallen
  • 0476 54 02 43
  • Vraag Vrijblijvend Advies

Asbest Verwijderen Turnhout

Asbest Turnhout

De streek rond Turnhout is voor ons een belangrijke regio.

Op verschillende plaatsen heeft men eeuwenoude gebouwen reeds gerenoveerd of hebben ze plaats moeten ruimen voor moderne, hedendaagse panden. Niettegenstaande is er in de binnenstad nog heel wat asbest aanwezig op daken en tegen gevels. Om tijdig te kunnen voldoen aan het Vlaamse asbestafbouwplan, dat voorziet in een sanering van dergelijke toepassingen tegen 2034, zullen hier zeker nog de nodige werken moeten doorgaan.

Het is reeds meermaals bewezen door diverse onafhankelijke studies dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Het gezondheidsrisico hangt af van diverse factoren, zoals de soort toepassing en de duur van de blootstelling. Bij beschadiging of sterke verwering van het asbesthoudend materiaal is er natuurlijk ook een grotere kans op vezel vrijgave en inhalatie.

Waar vroeger het grootste risico zich situeerde bij de productie van asbesthoudende materialen ligt dat heden ten dage ietwat elders.

De laatste jaren is er een groter risico op inhalatie van schadelijke asbestvezels door de aanwezigheid van deze vezels in de nabijheid van zwaar verweerde golfplaten of leien op daken en tegen gevels. Sommige van die toepassingen zijn reeds meer dan 50 jaar oud en de in oorsprong hechtgebonden materialen zijn na al die tijd niet meer zo hechtgebonden natuurlijk en vertonen zware slijtage onder meer door de weersinvloeden en ook omwille van mosgroei.

Vertoeven in de buurt van dergelijke daken of gevels kan op sommige momenten dan ook een aanzienlijk risico op inhalatie van asbestvezels inhouden. Deze groep asbesthoudende toepassingen, waaronder dus de vele golfplaten en leien, wordt in het asbestafbouwplan van de Vlaamse Regering dan ook als meest dringend te verwijderen beschouwd.

gebouw in Turnhout

Daarnaast zijn er ook nog de vele gebouwen die men renoveert, gebouwen of woningen waar vaak nog talrijke asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn binnen de gebouwschil, zonder dat de eigenaar of gebruiker er weet van heeft. Als dergelijke toepassingen onverantwoord worden verwijderd is de kans groot dat het volledige pand gecontamineerd raakt met schadelijke vezels.

We denken hierbij bijvoorbeeld aan asbesthoudende leidingsisolatie rond verwarmingsbuizen, asbesthoudende plafondpanelen of onderdakpanelen, vinylvloeren met asbesthoudende lijm, vilten of kartonnen ondervloeren, enzovoort. Weet dat er momenteel meer dan 3500 verschillende asbesthoudende toepassingen bekend zijn, quasi onmogelijk om die als leek allemaal te kunnen detecteren.

A.A.B.Consultancy en zijn medewerkers zullen u graag assisteren om uw renovatieproject op een veilige manier aan te kunnen vatten zodat je geen risico loopt om in de eerstvolgende jaren in een zwaar gecontamineerde woning of werkplaats te moeten vertoeven.

Daarbij gaan we eerst een grondige inspectie doen van het pand om dan eventueel ook een asbestinventaris hiervan op te maken. Aan de hand van dergelijke inventaris is het dan een pak makkelijker om de risicovolle toepassingen te situeren en zo nodig met de juiste technieken te (laten) verwijderen.

Bij renovatiewerken is het trouwens ook verboden om asbestmateriaal terug in te kapselen of af te dekken. Dit om een noodzakelijke verwijdering of sanering niet op de lange baan te schuiven.

Indien u twijfels hebt of uw woning of pand al dan niet asbesthoudende materialen bevat, kan u steeds beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf zoals A.A.B.Consultancy die u twijfels op zeer korte termijn kan wegnemen en duidelijkheid geven.
A.A.B. Consultancy stelt meer dan 10 jaar kennis en ervaring in de asbestsector ten dienste van zijn klanten om hen hierin te adviseren en ook assisteren.

Ons gemotiveerd team staat garant voor een correcte dienstverlening bij alle soorten opdrachten groot als klein en dit zowel bij particulieren en bedrijven alsook bij lokale overheden.

kasteel Turnhout

Zelf verwijderen van asbest?

Je kan hechtgebonden materialen zoals golfplaten, regenafvoerbuizen of vlakke platen in asbestcement zelf verwijderen, doch daar zijn enkele opmerkingen zeker op z’n plaats:

-Een aantal intercommunales promoten momenteel heel sterk het eigenhandig verwijderen van asbesthoudende materialen door particulieren en stellen een aantal hulpmiddelen ter beschikking aan zogezegd interessante voorwaarden (verpakkingsmateriaal, containers, pbm’s); niettegenstaande de misschien wel goeie voornemens bij deze acties hebben wij hierbij alvast onze twijfels over de gang van zaken. Het blijft naar onze mening een te groot risico om niet ingewijden te confronteren met het verwijderen van asbesthoudende materialen.

-Interessant om te weten en je tegelijk ook wel af te vragen of dit correct is: elke aannemer of zelfstandige is wettelijk verplicht een basisopleiding asbestsanering van 8 uur te volgen alvorens hij mag ingezet worden om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Deze opleiding moet dan ook nog jaarlijks herhaald worden. Dat is niet zomaar natuurlijk en het belang van deze opleiding wordt nu bij deze acties compleet genegeerd. Particulieren worden gewoonweg op pad gestuurd met wat algemene adviezen op een A4’tje. Jammer dat men bij dergelijke organisaties het aspect veiligheid zo minimaliseert maar vooral is dergelijke manier van werken bijzonder risicovol.

-Een ander aspect qua veiligheid dat totaal genegeerd wordt en wat in feite zelfs in strijd is met de vigerende Europese regelgeving: op geen enkele van de particuliere projecten is er enige vorm van controle, er is geen meldingsplicht, geen toezicht en er zijn geen luchtmetingen door het labo voorzien, dus kan men nooit beoordelen of de manier van werken correct is. Bij alle andere saneringswerken asbest is dat een vereiste, niet dus bij particulieren.

-Wie gaat er z’n verantwoordelijkheid opnemen als er bij dergelijke saneringswerken iets compleet fout gaat? Als er mensen alsnog worden blootgesteld aan grote hoeveelheden asbestvezels of erger nog als niet enkel het pand van de particulier maar ook de omgeving en het milieu worden gecontamineerd met asbestvezels? De mogelijke gevolgen van incidenten met asbest, daar spreekt men totaal niet over en uiteindelijk zal het de particuliere klant zijn die niet enkel zijn eigen gezondheid zwaar kan hypothekeren, maar die ook zal moeten opdraaien voor alle mogelijke milieuschade. Dergelijke schadeclaims lopen vaak op tot enkele tienduizenden euro’s of zelfs effectieve gevangenisstraffen. Wil je dat risico als particulier wel lopen? Ga je je eigen gezondheid of die van je gezin riskeren of het risico lopen op een fikse schadeclaim voor uiteindelijk een paar honderd euro’s verschil ? Alvast de moeite om zeker goed te overwegen alvorens te beslissen !

huis met asbest

Asbest Verwijderen Turnhout

Voor elk van onze klanten trachten we de meest geschikte en vooral veiligste oplossing aan te bieden voor hun specifieke probleem:

-alles begint met een correcte identificatie van de asbesthoudende materialen (visuele herkenning, staalnames, staalanalyses)

-opmaak van een asbestinventaris of sloopinventaris indien noodzakelijk (al dan niet via Tracimat)

-na de opdrachtbevestiging nemen wij de volledige coördinatie van de werken in handen en zorgen voor een vlotte uitvoering van alle asbestsanerings- en/of sloopprojecten

-we spreken een duidelijk tijdstip af voor aanvang der werken, doen de nodige meldingen en dragen er zorg voor dat alle administratieve formaliteiten in orde zijn gebracht, we zorgen dat we de saneerders duidelijke instructies geven op de werklocatie zodat de opdracht voor iedereen duidelijk is ; zijn er concrete vragen van de klant zullen we die uiteraard ook uitvoerig toelichten

-tijdens de werken controleert een onafhankelijk labo of alles volgens de regels wordt uitgevoerd en bij het einde der werken geven zij ook groen licht voor een veilig hergebruik van de ruimte(s)

asbest verwijderen Turnhout 2

Focus Op Kwaliteit, Flexibiliteit & Veiligheid.

Omtrent asbest zijn er verschillende verplichtingen (bij wet vastgelegd), zoals bijvoorbeeld:

– De inventarisatieplicht voor gebouwen waar mensen tewerkgesteld worden (sinds 1995), waarbij de inventaris ook op regelmatige tijdstippen (minstens 1x per jaar) dient geactualiseerd

– Verplichte melding der werken bij de toezichthoudende overheid

– Controle op correcte uitvoering der werken (inspectie en luchtmetingen door erkend labo)

– Gebruik van de geschikte persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

– Specifiek te volgen procedures naargelang verwijderingsmethode

Correcte verpakking en afvoer/verwerking van alle asbestafval

Wanneer u met ons samenwerkt voor eender welk saneringsproject kan je rekenen op een zeer professionele aanpak en een correcte opvolging van alle regelgeving waarbij we steeds de beste optie trachten aan te bieden voor onze klant.
Niet enkel zoeken we de beste oplossing wat betreft uitvoeringsmethode, daarnaast vinden we ook de meest geschikte partners om die opdracht op een veilige, correcte en adequate manier uit te voeren. Binnen het vooropgestelde budget en binnen de vooropgestelde deadline.

In de regio Turnhout hebben we in het verleden reeds talrijke saneringsprojecten uitgevoerd welke uiteraard telkens succesvol afgerond werden binnen de vooropgestelde termijn. Onze professionele aanpak wordt dan ook bijzonder geapprecieerd door onze klanten.

Bekijk onze referenties en de gecoördineerde projecten zeker op onze projecten pagina.

Links Voor Asbest Verwijderen Turnhout