Erkend Asbest En Tracimat Deskundige
  • 24u Op 7 Service
  • Snel Bij Noodgevallen
  • 0476 54 02 43
  • Vraag Vrijblijvend Advies

Asbest Verwijderen Laakdal

Asbest Laakdal

De gemeente Laakdal is ons goed gekend mits wij gedurende meerdere jaren zelf inwoners waren van Eindhout, een deelgemeente van Laakdal.

Door de verdere uitbreiding van onze zaak en de zoektocht naar een geschikt pand hebben we ons uiteindelijk in buurgemeente Geel gevestigd.

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau met een uitzonderlijke kennis betreft asbest. A.A.B. Consultancy is werkzaam over héél België, maar als buurgemeente behoort Laakdal zeker tot één van onze favoriete regio’s.

De gemeente Laakdal zet zich in tegen leegstand of verwaarlozing van oude panden. In alle gebouwen tot 2000 is er mogelijk asbest aanwezig. Niet enkel op daken of gevels werd asbest gebruikt maar ook binnenshuis zijn talrijke toepassingen. In totaal zijn er meer dan 3500 verschillende toepassingen bekend.

Wilt u duidelijkheid of er in uw woning asbest aanwezig is kunnen wij een visuele inspectie uitvoeren. Bij toepassingen die asbestverdacht lijken en niet onmiddellijk kunnen geïdentificeerd worden, gaan we steeds een staalanalyse aanbevelen. Bij losgebonden leidingisolatie en pleisterwerk is het nemen van een staalmonster altijd noodzakelijk. Bij deze materialen is het niet mogelijk de aanwezigheid van asbest met het blote oog waar te nemen, wat men soms ook mogen beweren. Na het labo onderzoek gaat u veilig aan de slag kunnen bij al uw verdere renovatiewerken.

Vanaf 2021 zal een dergelijk asbest attest verplicht worden bij elke overdracht van panden, dus ook bij particuliere verkoop. Wij zorgen er nu reeds voor dat u perfect weet welke risico’s er aanwezig zijn in een pand dat u als kandidaat koper op het oog heeft of informeren u bij de verkoop van een pand omtrent de mogelijke asbesthoudende toepassingen die we kunnen vaststellen. Op die manier vermijden verkopers alvast moeilijke en langdurige juridische procedures en worden kopers niet geconfronteerd met onvoorziene uitgaven voor asbestsanering.

Asbestos Laakdal 2

Saneringsopdrachten In Laakdal

Laakdal omvat drie deelgemeentes, met name Eindhout, Veerle en Vorst en deze liggen in het hartje van de Kempen.
In het groene Laakdal treft men opmerkelijk bouwkundig erfgoed aan gaande van kerken en kastelen tot landhuizen en oude schuren. Elke pand tot bouwjaar 2000 kan asbest bevatten.

A.A.B. Consultancy mocht al meerdere projecten uitvoeren in de regio Laakdal. Wij bieden onze diensten aan voor particuliere klanten, architecten, aannemers, gemeentebesturen, immo kantoren, enz..

Dit gaat van een staalname of opmaak van een asbestinventaris tot projectbegeleiding bij een groot sloop- of renovatieproject.

Op onze referentielijst staan enkele zeer mooie projecten in de regio Laakdal, zoals de sloop van het oude gemeentehuis en parochiehuis ’t Centrum in Vorst alsook wijkschool ’t Schanske in Veerle Heide. Daarnaast waren er nog diverse particuliere projecten die met evenveel zorg werden uitgevoerd en begeleid.

Voor elk project staan wij garant voor een kwalitatieve, flexibele en correcte afhandeling met bijzondere aandacht voor de veiligheid van zowel de uitvoerders als van de toekomstige bewoners van het pand. Asbest is een gevaarlijk product dat met de juiste kennis moet onderzocht en behandelt worden.

Asbest Weghalen 1

Particulieren En Asbest In Laakdal

Laakdal behoort tot de kempische gemeenten die deelnemen aan een versnelde afbouw van asbest. Hierdoor is het mogelijk bij u thuis hechtgebonden asbest in goede staat te laten ophalen door IOK. Dit is niet gratis maar men hanteert wel sterk gereduceerde tarieven voor de afvalzakken en stortkosten van het asbestafval.

Misschien is dit ook voor u interessant, maar we willen hier toch wel uw aandacht vestigen op de risico’s die het inhoudt om zelf aan de slag te gaan. Welke toepassingen moet ik verwijderen en hoe pak je dit veilig aan, welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb ik ter beschikking en wat kan ik doen om eventuele contaminatie van de onmiddellijke omgeving te voorkomen?

Slechts enkele vragen die je je best voorafgaand aan de werken stelt en waarbij je je best ook afvraagt of het misschien niet beter is om de asbesthoudende materialen in of rond je woning dan toch maar beter te laten verwijderen door professionals.
Hebt u vragen hierbij, contacteer ons gerust.

Asbest Verwijderen Laakdal 3

Aandachtspunten Omtrent Asbest

Het volgen van een basisopleiding asbest is verplicht voor alle personeel dat tijdens het uitvoeren van zijn of haar job in aanraking kan komen met asbest. Laat u werken door derden uitvoeren bij u thuis vraag zeker naar dergelijk attest.
Bij elke werkopdracht voor het verwijderen van asbest is een asbestinventaris nodig.

Het tijdsstip van uitvoering en de duur van asbestsaneringswerken (door aannemer of erkend saneerder) dient gemeld te worden bij de diensten van TWW (Fod Waso).

Losgebonden asbest zoals leidingisolatie mag enkel verwijderd worden door een gespecialiseerde firma. Laat dit zeker nooit uitvoeren door een loodgieter! Die mensen zullen dit misschien wel ter goeder trouw aanbieden en de mogelijke risico’s minimaliseren, maar ze zijn sowieso in overtreding met de regelgeving en maar al te vaak blijft de klant naderhand met de grootste miserie (contaminatie kelder en rest van woning) zitten.

Asbestdaken reinigen met hogedruk alsook het plaatsen van dak over dak toepassingen of zonnepanelen zijn bij wet verboden. Laat u zeker niet overhalen met zeer aanlokkelijke prijzen om deze werken te laten uitvoeren. In deze gevallen wordt het asbest zwaar beschadigd met vervuiling van de omgeving of van uw zolder tot gevolg. Bij inbreuken kunnen ook bijzonder hoge kosten voor de extra reiniging of zelfs gerechtelijke procedures een zware impact hebben.

De diensten van A.A.B.Consultancy in regio Laakdal :

– Visuele herkenning van asbesthoudende materialen
– Staalnames met aansluitende labo analyse van asbestverdachte toepassingen
– Opmaak van wettelijke of destructieve asbestinventaris
– Projectbegeleiding bij asbestsaneringswerken
– Geven van een basisopleiding Asbest (dagopleiding)
– Opmaak van een sloopopvolgingsplan (bij de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning en/of het volgen van een Tracimat traject)
– Uitvoeren van een controlebezoek op Tracimat werven
– Survey van panden bij aankoop/verkoop