Erkend Asbest En Tracimat Deskundige
  • 24u Op 7 Service
  • Snel Bij Noodgevallen
  • 0476 54 02 43
  • Vraag Vrijblijvend Advies

Asbest Verwijderen Geel

Asbest Geel

Daar ons eigen bedrijf gevestigd is te Geel zijn we uiteraard bijzonder geïnteresseerd om projecten in eigen regio uit te mogen voeren of begeleiden.

Asbest is bij de meeste mensen wel gekend onder de vorm van leien of golfplaten maar dat is het dan ook zowat. Niet iedereen is voldoende bekend met deze materie om de meer dan 3500 ondertussen gekende asbesthoudende materialen of toepassingen te herkennen.

Door gebrek aan deze kennis kunnen soms vrij gevaarlijke situaties ontstaan voor zowel mens als milieu. Het is uiteraard niet onze bedoeling om onnodige paniek te zaaien maar we trachten wel alles op een objectieve manier te bekijken, correct te evalueren en daarna voor elke situatie de beste oplossing aan te bieden aan de klant.

Bij A.A.B. Consultancy kan je terecht met alle vragen omtrent asbest en sloop. Door onze jarenlange ervaring in deze sector zijn wij ondertussen experts in dit vakgebied. Wij zorgen voor onafhankelijk en deskundig advies met garantie op kwaliteit, flexibiliteit en vooral veiligheid.

Bovendien zijn al onze medewerkers erkende Tracimat deskundigen. Wij zijn overtuigd dat bij sloop- of afbraakwerken dit zeker een meerwaarde kan betekenen voor uw project.

Geel

Wie We Zijn

A.A.B. Consultancy is een onafhankelijk adviesorgaan en kan vanuit deze positie voor diverse klanten de meest gunstige oplossing voorstellen

– Visuele herkenning van asbesthoudende materialen

Staalnames met aansluitende labo analyse van asbestverdachte toepassingen

– Opmaak van wettelijke en/of destructieve asbestinventaris

Projectbegeleiding bij asbestsaneringswerken

– Geven van een basisopleiding Asbest (8u dagopleiding)

– Opmaak van een sloopopvolgingsplan (bij de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning en/of het volgen van een Tracimat traject)

– Uitvoeren van een controlebezoek op Tracimat werven

Survey van panden bij aankoop/verkoop

asbest Geel

Asbest Aanwezig In Geel

Geel heeft als stad een vrij dichte woonkern met heel wat oudere handelspanden en diverse overheidsgebouwen en scholen of sociale woningen. In en rondom deze panden is vaak nog heel wat asbest aanwezig op daken en gevels. Daarnaast zijn er ook nog uitgestrekte landelijke gebieden met aanzienlijk wat landbouwbedrijven.

Bij deze landbouwbedrijven kennen we uiteraard de aanwezigheid van asbestdaken (golfplaten) met heel vaak ook nog de problematiek van de afdruipzones. Dit zijn de zones onder een asbesthoudend dak waar geen afvoergoten aanwezig zijn en de asbestvezels vrij in de grond kunnen dringen. A.A.B.Consultancy kan assisteren bij een nauwgezette inventarisatie, maar ook bij de latere saneringswerken kunnen we zeker een meerwaarde betekenen voor de opdrachtgever.

Jaarlijks komen er op het grondgebied van Geel ook heel wat woningen en panden op de verkoopmarkt terecht, waarna deze vaak gerenoveerd worden door de nieuwe eigenaar(s). In elke woning gebouwd voor 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Dus de nodige alertheid is hier zeker aangewezen en een goede asbestinventaris is daarbij een zeer nuttig hulpmiddel.

Vanuit de Vlaamse regering zijn er heel wat steunmaatregelen voorzien om ook de scholen, waar nog massaal asbest aanwezig is, op korte termijn te ontdoen van asbesttoepassingen.

kerk Geel

Ons Dienstenaanbod In Geel En Omgeving

In ons diverse klantenbestand vindt je naast de vele particuliere klanten ook lokale overheden, architecten en aannemers maar evenzeer binnen-en buitenlandse bedrijven die hier werken uitvoeren of hun medewerkers inzetten op werven waar mogelijks asbest aanwezig is.

Verschillende grote bedrijven uit de regio zijn reeds vaste klanten die met de regelmaat van een klok bij ons aankloppen voor staalnames, analyses op asbestverdachte materialen of het opmaken van asbestinventarissen. Onze snelle interventies, de grote flexibiliteit en discretie wordt hier dan ook enorm gewaardeerd.

Voor iedereen die aan asbest blootgesteld wordt tijdens de uitoefening van zijn beroep geven we regelmatig ook basisopleidingen asbest. We streven ernaar om zoveel mogelijk werknemers die met asbest in aanraking komen de juiste procedures mee te geven. Dit kunnen zowel dakwerkers, elektriciens, onderhoudspersoneel, sanitair installateurs, gebouwbeheerders of syndici zijn. Tijdstip en locatie van de opleidingen kan in onderling overleg worden afgesproken, ook daar bieden we heel flexibele mogelijkheden.

Bij afbraak-of sloopwerken zijn architecten vaak onze opdrachtgevers voor het opmaken van de sloopopvolgingsplannen. Hierbij kan men (voorlopig) nog vrijblijvend opteren voor het volgen van de Tracimat procedure. A.A.B. Consultancy zal voor z’n klanten steeds het meest interessante traject uitwerken, na een grondige calculatie en interpretatie van alle parameters.

Ook voor saneringsopdrachten nemen wij de volledige coördinatie en opvolging van een project op ons. Zo zijn wij vaak het eerste en enige aanspreekpunt voor de klant van begin tot einde van dergelijke opdracht. Dit resulteert in een vlotte en gemakkelijke communicatie.

Asbest Info

Bij twijfel, contacteer ons gerust of bekijk nog extra vakinformatie op onze website asbestonline.be.