Erkend Asbest En Tracimat Deskundige
  • 24u Op 7 Service
  • Snel Bij Noodgevallen
  • 0476 54 02 43
  • Vraag Vrijblijvend Advies

Asbest Verwijderen Antwerpen

Asbest Antwerpen

Asbest verwijderen Antwerpen

Wij zijn op zeer regelmatige basis actief met asbest verwijderen Antwerpen en werken dan ook in de ganse provincie Antwerpen.

Ons professioneel team kan een helpende hand reiken bij alle problematiek rond asbest verwijderen Antwerpen en dit zowel aan particuliere klanten, bedrijven, aannemers, architecten, gemeentebesturen, scholen, enzovoort.

Elk project, van klein tot mega groot, nemen wij steeds ter harte en dragen zorg voor een correcte en vooral veilige uitvoering. Bij een eerder kleine renovatie maar ook voor een groot sloopproject stellen we onze jarenlange ervaring en kennis van deze materie ten dienste van onze klant.

Bij elke verwijdering van asbesthoudende materialen is het absoluut aan te raden met kennis van zaken te handelen en onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden.

Een grondige kennis van de asbesthoudende materialen maar ook een gedegen kennis van de bestaande regelgeving en de verschillende uitvoeringsmethodes zijn hierbij uiteraard een zeer belangrijke factor.

asbest verwijderen antwerpen

dienstenaanbod antwerp

Dienstenaanbod In Antwerpen

A.A.B. Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau dat steeds een kordate, snelle en correcte aanpak zal garanderen. Gesteund door onze jarenlange ervaring en kennis van alles wat met asbest en sloop te maken heeft, kunnen wij u volgende diensten aanbieden:

– Visuele herkenning van asbesthoudende materialen
– Staalnames met aansluitende labo analyse van asbestverdachte toepassingen
– Opmaak van wettelijke en/of destructieve asbestinventaris
– Projectbegeleiding bij asbestsaneringswerken
– Geven van een basisopleiding Asbest (8u dagopleiding)
– Opmaak van een sloopopvolgingsplan (bij de aanvraag tot bekomen vna een omgevingsvergunning en/of het volgen van een Tracimat traject)
– Uitvoeren van een controlebezoek op Tracimat werven
– Survey van panden bij aankoop/verkoop

asbest wetgeving antwerpen

Wetgeving Asbest In Antwerpen

De asbest regelgeving die van toepassing is op alle werven in België waar asbest dient verwijderd is gebaseerd op een Europese Richtlijn.

Daarnaast is er een specifieke regelgeving (Codex Welzijn) die richtlijnen uitzet naar alle saneringsprojecten opdat deze onder veilige omstandigheden zouden kunnen plaatsvinden.

Dan zijn er ook nog een aantal specifieke zaken die toch wel bijzondere aandacht vereisen, zoals het verpakken en verwerken van asbesthoudend afval en ook het transport van asbesthoudend materiaal.

Alle saneringsprojecten dienen vooraf gemeld te worden aan de inspectiediensten en er dient een duidelijke en overzichtelijke administratie gevoerd die het toelaat om een snelle en juiste tracering te doen van de materialen.

Wat asbest verwijderen Antwerpen betreft dient men tevens te voldoen aan de regelgeving die is vastgelegd door het Vlaams Gewest.

saneringsprojecten antwerpen

Saneringsprojecten Antwerpen

Wanneer u als klant op ons beroep doet voor het uitvoeren van saneringsprojecten garanderen wij dat er enkel samengewerkt wordt met bedrijven die de nodige opleidingen hebben genoten en die reeds een zekere ervaring hebben met soortgelijke projecten.

Wij zoeken voor onze klanten de meest geschikte oplossing en dat zowel naar de te gebruiken methode bij de uitvoering alsook naar de meest geschikte uitvoerder/saneerder voor die specifieke opdracht in een specifieke regio.

Omwille van de goede contacten en afspraken die we hebben met een groot aantal saneringsbedrijven kunnen we onze klanten mee laten genieten van voordelige tarieven en zeer korte communicatielijnen.

Wij zijn voor onze klanten het eerste en vaak enige aanspreekpunt en we zorgen tevens voor het in orde brengen van alle noodzakelijke vooronderzoeken, het indienen van correcte en tijdige meldingen en het maken van concrete afspraken met alle betrokken partijen, en dit van bij de start tot en met de uiteindelijke oplevering der werken.

In de afgelopen jaren hebben wij in de regio Antwerpen reeds tientallen projecten gecoördineerd en succesvol uitgevoerd met uiteraard een bijzonder hoge klantentevredenheid. Deze projecten gaan van kleinere saneringen in particuliere panden tot vrij grote saneringsopdrachten bij de grotere havenbedrijven.

Bekijk zeker ook even onze referenties en reeds uitgevoerde projecten op onze website, zie asbest projecten >>

Asbest Info

Link persartikel Boerentoren 
Link folder “asbest wat doen we ermee?”
Link recyclageparken in Antwerpen stad

Indien u verder nog vragen hebt omtrent staalnames, asbestinventaris, saneringsprojecten of sloopprojecten, contacteer ons gerust en wij behandelen uw aanvraag met de grootste zorg.