Projectmanagement

Vanuit onze ervaring in de saneringsbranche hebben we onze kennis en expertise ook ten dienste gesteld van onze klanten om hen op een onafhankelijke manier te kunnen adviseren en assisteren bij dergelijke, soms wel complexe, saneringsprojecten.
Het is niet evident om als leek dergelijke projecten correct te kunnen inschatten, laat staan te controleren op correcte uitvoering.
A.A.B.Consultancy zal u hierin graag bijstaan en op een onafhankelijke manier adviseren.

Hoe ?

We proberen onze klant te begeleiden vanaf de ontwerpfase of van bij de opmaak van de plannen (tot verbouwing of sloop), eventueel gaan we van start met de inventarisatie van het pand.
Zodra er zicht is op de uit te voeren werken (sanering) zullen we alles in orde brengen wat betreft administratieve formaliteiten (meldingen, vergunningen,…).
We gaan tevens op zoek naar de meest geschikte saneerder voor elk type project (afhankelijk van type toepassing, locatie, timing,…) en trachten de beste oplossing te vinden voor onze klant.
De beste oplossing is niet altijd de meest gunstige prijs, maar we bekijken ook andere aspecten zoals mogelijkheden qua locatie, timing en referenties.
Zodra de opdracht werd toegewezen aan een saneerder verzorgen wij de volledige verdere coördinatie van de saneringswerken (aanvang werken, aanwezigheid labo, container voor afval,…), zodat onze klant (opdrachtgever) verder niets hoeft te doen.
Tijdens en na de werken voeren we een controle uit op de correcte uitvoering der werken en zullen desnoods bijkomende acties laten uitvoeren.
Uiteraard is er gedurende het volledige traject een continu communicatie met de opdrachtgever/klant en zorgen we tevens voor een overzichtelijke en volledige documentatie en rapportering (attesten, rapporten, verslagen,…).

Waarom beroep doen op A.A.B.Consultancy ?

Door onze jarenlange expertise terzake kunnen we vaak anticiperen op bepaalde indicatoren. We kunnen sommige zaken in een vrij vroeg stadium herkennen en de nodige acties ondernemen om de gevolgen tot een minimum te beperken wat uiteraard ten goede komt van een vlotte uitvoering.
Ook op financieel vlak is het vaak zo dat wij voor specifieke opdrachten de juiste uitvoerders kunnen aangeven en zo ook de beste prijs negotiëren voor onze klant.
Door de continu opvolging van het project is er een bijkomende zekerheid dat de werken op een correcte, maar vooral ook veilige manier worden uitgevoerd. Contacteer ons vandaag nog.