Asbest

Soorten asbest

 

Asbest is een verzamelnaam voor diverse natuurlijke mineralen (silicaten) die zijn opgebouwd uit zeer fijne, microscopisch kleine vezeltjes (niet individueel waarneembaar met het blote oog).

 

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk de serpentijnen of spiraalvormige (bv. Chrysotiel) en de amfibolen of rechte (zoals Amosiet en Crocidoliet)

 

Een overzicht van de meest voorkomende soorten :

 

♦ Chrysotiel (wit)

♦ Amosiet (bruin)

♦ Crocidoliet (blauw)

♦ Anthophylliet (geel)

♦ Tremoliet (grijs)

♦ Actinoliet (groen)

 

 

Toepassingen

Omwille van de bijzonder interessante eigenschappen van asbest zoals sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop werd dit materiaal zeer frequent gebruikt.

 

Er bestaan duizenden verschillende toepassingen waarin asbestvezels verwerkt zijn, deze kunnen ingedeeld worden in twee groepen, namelijk de hechtgebonden en niet-hechtgebonden toepassingen.

 

Hechtgebonden toepassingen (asbestcement) zijn bijvoorbeeld golfplaten, leien, afvoerbuizen regenwater, vlakke harde menuiserite platen, bloembakken, rioolbuizen, schoorsteenpijpen,…

 

Niet hechtgebonden toepassingen zijn bijvoorbeeld asbestkoord (amiantkoord), gipsisolatie rond cv leidingen, pical plaat, spuitasbest,…

 

 

Gezondheidsrisico

Asbestvezels komen ten allen tijde en overal in de buitenlucht voor in een kleinere concentratie.  Deze vezeltjes zijn afkomstig van asbestcementproducten (leien, golfplaten, schoorstenen) en van diverse incidenten zoals brand met asbesthoudende toepassingen (bv loods met golfplaten) of de onoordeelkundige sloop van een gebouw waar asbestvezels verwerkt zijn in bepaalde toepassingen.

 

Zolang asbest in gebonden toestand is (leien, golfplaten, afvoerbuizen,....), bestaat er weinig kans op besmetting, tenzij men deze toepassingen gaat manipuleren (boren, slijpen, zagen, breken).

 

Als losse asbestvezels worden ingeademd gaan ze zich bewegen doorheen ons ademhalingstelsel tot in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Hier kunnen ze zich dan gaan vastzetten en mogelijk (kwaadaardige) tumoren veroorzaken.

 

Er bestaan verschillende aandoeningen die gerelateerd zijn aan blootstelling met asbest:

♦ Asbestose

♦ Asbestpleuritis

♦ Longkanker

♦ Mesothelioom (longvlies, buikvlies, hartzakje)

 

Gezien er tijdens of onmiddellijk na de blootstelling aan asbestvezels totaal geen symptonen optreden is het bijzonder moeilijk om mensen te sensibilizeren voor de mogelijke gevaren en om hen aan te zetten de nodige voorzorgen te nemen of eventueel de bijstand te vragen van deskundigen terzake.  De meeste van dergelijke aandoeningen manifesteren zich pas meer dan 10 jaar na de blootstelling aan asbest en zijn jammer genoeg niet of nauwelijks te genezen. Bij vaststelling van mesothelioom is de levensverwachting amper 0,5 tot 2 jaar.