Asbest, asbestverwijdering en asbestinventarisatie

Advies en bijstand bij asbestproblematiek

Hebt u vragen of problemen in verband met asbest en asbestverwijdering, contacteer ons.
Zowel naar particulieren, bedrijven als overheidsinstellingen willen we onze expertise en ervaring wat betreft asbest en asbestverwijdering graag ten dienste stellen en waar nodig professionele assistentie verlenen.
Dit kan gaan van de herkenning van asbesttoepassingen, zeer eenvoudig advies bij het aantreffen van asbest in een woning of het nemen van stalen, tot het opmaken van een uitgebreide asbestinventaris of zelfs het coördineren van de asbestverwijdering bij renovatie- of sloopprojecten.

 

Vaststellingen op het terrein

♦ er worden nog dagelijks ernstige inbreuken vastgesteld op de vigerende wetgeving

♦ dikwijls gebeurd dit door onwetendheid of nonchalance van betrokkene(n)

♦ de boetes opgelegd voor dergelijke inbreuken zijn aanzienlijk

♦ de schade aan de eigen gezondheid en het leefmilieu is meestal aanzienlijk en onomkeerbaar

Mits de juiste informatie, correct advies en desgevallend professionele bijstand kan dit vermeden worden en blijft het veel veiliger voor mens en milieu.

 

Waarden

Onafhankelijkheid, flexibiliteit en klantgerichtheid zijn voor Asbestonline zeer belangrijke waarden.
Als kleine speler op de markt kunnen we ons totaal onafhankelijk en zeer flexibel opstellen, onze klant krijgt een persoonlijke service op maat en elk probleem krijgt een individuele aanpak. Wij zoeken samen met onze klant naar de voor hem of haar meest interessante oplossing.

 

Website

Op de volgende pagina’s hebben we getracht een overzicht te geven van de belangrijkste aspecten met betrekking tot asbest, doch dit onderwerp is zo complex en uitgebreid dat het bijna onmogelijk is om alles hier te vermelden.  We hebben ons dan ook moeten beperken tot de grote lijnen en willen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledigheden of foutieve interpretaties ervan.
Daarom verzoeken we iedereen om alle vragen of opmerkingen die u mocht hebben in verband met asbest of asbestverwijdering via ons contactformulier door te sturen zodat we u gericht kunnen adviseren. 

 

 

Alvast bedankt voor uw bezoek!